Utrata dobrej reputacji – najpoważniejsze naruszenia!

Utrata dobrej reputacji – przedsiębiorco to dla Ciebie ważne!

Do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego trzeba spełnić warunki dobrej reputacji firmy. Do jej utraty może prowadzić nieprzestrzeganie art.92a ustawy 1 o transporcie drogowym.

Poniżej przedstawiamy listę kar, numer grupy oraz wagę Najpoważniejszych Naruszeń (NN).

NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE:


1.1.a Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji wspólnotowej – 12 000 PLN 10.1 NN, 11.1 NN.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU TACHOGRAFÓW:


6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w wymagany tachograf posiadający świadectwo homologacji 10 000PLN 2.1 NN.
6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, czujnik ruchu, urządzenie zewnętrzne GNSS lub urządzenie wczesnego wykrywania na odległość, nieposiadające świadectwa homologacji, tachograf lub składowy element tachografu, który został podrobiony lub przerobiony 10000 PLN 2.1 NN
6.1.3. Podłączenie do tachografu urządzenia niedozwolonego przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych, które rejestruje tachograf 10 000 PLN 2.9 NN
6.2.2. Ukrywanie, likwidowanie, niszczenie, podrabianie lub przerabianie danych zarejestrowanych na wykresówkach, lub przechowywanych i pobranych z tachografu, lub karty kierowcy 10 000 PLN 2.10 NN.
6.3.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy 2000 PLN 2.4 NN
6.3.3. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą 3000 PLN 2.5 NN

NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZDATNOŚCI TECHNICZNEJ POJAZDÓW:


9.1 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającego aktualnego okresowego badania technicznego 2000PLN za każdy pojazd 5.1 NN.
9.2 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układów hamulcowych, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia zakwalifikowanego jako niebezpieczne 2000PLN za każdy pojazd 5.2 NN.

NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MASY I WYMIARÓW ZESPOŁÓW POJAZDÓW:

10.1. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona: co najmniej 25% 5000 PLN 4.6 NN.
10.2. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona: co najmniej 20% 10 000 PLN 4.3 NN.

Pełną listę naruszeń można przeczytać na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/U/D20011371Lj.pdf

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

☎tel. (58) 58 58 584
📞tel. 533 091 190
📧biuro@tachoinfo.pl

utrata dobrej reputacji - przedsiębiorco musisz to wiedzieć