Uwaga! Wymiana prawa jazdy dla obcokrajowców.

Przedsiębiorco zatrudniający obcokrajowców – to dla Ciebie ważne!

Od 17 czerwca 2024 roku wchodzi w życie w Polsce, nowelizacja ustawy o transporcie drogowym z 2023 roku. Każdy obcokrajowiec wykonujący pracę kierowcy świadczącego usługi taksówkarskie lub przewozu osób będzie musiał wymienić zagraniczne prawo jazdy na Polskie.

Aby wymienić zagraniczne prawo jazdy na Polskie, należy:

 • Zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania,
 • Złożyć odpowiednie dokumenty, takie jak:
  • Wniosek o wymianę prawa jazdy
 • Posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport,
 • Dostarczyć kserokopię i tłumaczenie prawa jazdy na język Polski, wykonane przez przysięgłego tłumacza,
 • Dokument potwierdzający przebywanie na terytorium RP przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym,
 • Dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy,
 • Aktualne zdjęcie,
 • Opłacić opłatę za wymianę prawa jazdy,
 • Podpisać wniosek o przetwarzanie danych osobowych w celu potwierdzenia autentyczności dokumentów.

Jeśli kraj, w którym został wydany dokument, nie należy do konwencji genewskiej lub wiedeńskiej, kierowca jest zobowiązany do zdania teoretycznej części egzaminu na prawo jazdy w Polsce podczas wymiany prawa jazdy.

Wymiana Zagranicznego Prawa jazdy nie dotyczy kierowców posiadających ważne prawo jazdy z krajów Unii Europejskiej, ponieważ nie można wymienić prawa jazdy międzynarodowego na Polskie.

Każdy obcokrajowiec wykonujący zawód kierowcy w Polsce, który nie dostosuje się do nowelizacji ustawy, będzie traktowany przez organy kontrolne jako osoba prowadząca pojazd bez wymaganych uprawnień. Grozi to karą nie niższą niż 1500 zł, a nawet karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony przez sąd okres czasu.

przedsiebiorco, zmiana prawa jazdy