Ważne zmiany w zgłoszeniach SENT

 Ministerstwo Finansów informuje o planowanym wprowadzeniu z dniem 1 października 2020 r. automatycznej weryfikacji dokonywania ZGŁOSZEŃ do rejestru SENT z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC dla potrzeb przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT

Ministerstwo Finansów przypomina, że dokonywanie zgłoszenia SENT (przesyłanie i aktualizacja) przez podmioty: wysyłaj?ce, odbieraj?ce, sprzedaj?ce i nabywaj?ce winno być dokonywane z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC, z „KONTEKSTU FIRMY„, z rejestracj? reprezentacji w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU.

Ministerstwo Finansów prosi o dopełnienie wymogów rejestracji (w szczególności poprzez dokonanie rejestracji danych podmiotu w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU i rejestracji reprezentacji dla potrzeb przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT), tak aby zgłoszenia te dokonywane były w sposób prawidłowy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 października 2020 r. dokonywanie zgłoszeń SENT (przesyłanie i aktualizacja) przez podmioty: wysyłaj?ce, odbieraj?ce, sprzedaj?ce i nabywaj?ce z konta prostego albo z konta zaawansowanego bez rejestracji podmiotu albo bez rejestracji reprezentacji w obszarze SENT, nie będzie możliwe.

 

Źródło: https://puesc.gov.pl/web/puesc/-/komunikat-o-braku-mozliwosci-od-1-pazdziernika-2020-r-dokonywania-zgloszen-sent-z-konta-prostego-i-bez-rejestracji-w-obszarze-sent?redirect=https%3A%2F%2Fpuesc.gov.pl%2Fweb%2Fpuesc%2Fe-przewoz%3Bjsessionid%3DUSdtYUxdXicjQlwirUjAGDxR.undefined%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_D9skYKWybJNd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3