Węgry – nowy obowiązek od lutego 2021

Węgrzy uruchomili system, w którym należy rejestrować transport międzynarodowy realizowany do/z Węgier lub przez nie.

Rejestracja ta jest obowi?zkowa dla przewozów międzynarodowych powyżej 3,5 tony, międzynarodowych przewozów powyżej 7,5 tony prowadzonych na własny rachunek i kabotaży na terenie Węgier. Każdy załadunek/rozładunek na Węgrzech musi być zgłaszany osobno.

Zgłoszeń można dokonywać na stronie: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

Jest to jednak nieoficjalny dostęp do strony, gdyż docelowa: http://www.bireg.gov.hu/  jest jeszcze niedostępna.

Zgłoszenie do systemu powinno być dokonane przed wjazdem na Węgry.  Ze wstępnych informacji wynika, że będzie też konieczność podawania danych konkretnego kierowcy.

Obecnie nie zostały wydane żadne szczegółowe informacje, w jaki sposób należy zgłaszać przejazdy ani czy będzie konieczność uzupełniania dodatkowych danych, gdy strona dedykowana zostanie uruchomiona. Gdy takie będ? udostępnione, na pewno będziemy informować. 

Od pocz?tku lutego Węgry będ? wystawiać kary wynosz?ce nawet 800 tys fornitów, czyli ok 10 tys. złotych za brak zgłoszenia.

Jeśli naruszenia będ? się powtarzać może to skutkować nałożeniem na firmę zakazu wykonywania przewozów.