Wejście w życie PAKIETU MOBILNOŚCI!!!

Dzisiaj, 31 lipca br., oficjalnie zostały opublikowane nowe przepisy Pakietu mobilności. Oznacza to, że już dnia 20.08.2020 r. wejd? w życie zmienione zasady dotycz?ce czasu jazdy i odpoczynku.

Znane s? również nr nowych przepisów:

  • Rozporz?dzenie UE 2020/1054, które wprowadza zmiany w rozporz?dzeniu 561/2006 (czas jazdy i odpoczynku) oraz 165/2014 (tachografy)  – większość nowych zasad będzie obowi?zywać już od 20 sierpnia 2020 roku.
  • Rozporz?dzenie UE 2020/1055, które wprowadza zmiany w rozporz?dzeniach 1071 oraz  1072/2009 (dostęp do rynku) – w tym wypadku przeważaj?ca część zasad będzie obowi?zywać od lutego 2022 roku
  • Dyrektywa UE 2020/1057 – zmieniaj?ca zasady delegowania kierowców – większość zasad będzie obowi?zywała także od lutego 2022 roku.

Pełny tekst nowych aktów prawnych znajduje się w Dzienniku Urzędowym UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL