Wielka Brytania – obowiązkowa rejestracja

Od 8.06.2020 kierowcy ciężarówek wjeżdżaj?c, na teren Wielkiej Brytanii musz? dokonać zgłoszenia na stronie:
https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form?_ga=2.35919648.1835050065.1591351102-1511369952.1585206219&fbclid=IwAR0TVVynYLYTWZdvM06juFWKHoJIs2Ur1H9IV_27-1E1W-M4cAehwKgRkW4

W zgłoszeniu tym konieczne będzie podanie danych z paszportu, określić szczegóły podróży (m.in. datę i czas), miejsce docelowe.

Formularz ten kierowca może wypełnić z wyprzedzeniem 48-godzinnym i na granicy będzie zobowi?zany przedstawić wersję cyfrow? lub drukowan?.

Kierowca musi mieć przy sobie zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, dokumenty przewozowe i wypis z licencji transportowej.

Kierowcy zawodowi wykonuj?cy transport drogowy międzynarodowy s? zwolnieni z obowi?zkowej 14-dniowej kwarantanny.