Wielka Brytania – obowiązkowe testy

Od 6 kwietnia 2021 testy na obecność COVID-19 będ? obowi?zkowe dla kierowców wjeżdżaj?cych do Wielkiej Brytanii z UE.

Nie ma obowi?zku wykonywania testu, jeśli kierowca będzie na terenie Wielkiej Brytanii krócej niż 48 godzin.

W przeciwnym przypadku kierowca będzie musiał wykonać test w ci?gu pierwszych 48 godzin od przyjazdu. Jeśli kierowca pozostanie na wyspach, będzie musiał wykonywać kolejne testy co najmniej co 72 godziny (drugi 72 godziny po pierwszym, trzeci 72 godziny po drugim, itd.).

Mapa z punktami gdzie można wykonać bezpłatny test:

Kabinę ciężarówki będzie można opuszczać tylko w celu:

– zakupu jedzenia; wykonania testu; skorzystania z toalety; wykonania ograniczonych ćwiczeń fizycznych; tankownia; sprawdzenia stanu pojazdu; sprawdzenia stanu zabezpieczenia ładunku; odbycia noclegu, w przypadku nieposiadania kabiny sypialnej.

Kara za łamanie powyższych obowi?zków wynosi 2000 funtów.

Przypominamy również, że kierowca powinien rejestrować swój przyjazd. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.