Wielka Brytania – wymagany paszport od 01.10.2021

Obywatele Unii Europejskiej (z wyj?tkiem obywateli Irlandii), EOG i Szwajcarii od 1.10.2021 nie będ? już mogli podróżować do Wielkiej Brytanii z dowodem osobistym.
Do podróżowania będzie wymagany paszport. Powinien być on ważny przez cały czas pobytu w Wielkiej Brytanii. 
Na podstawie krajowego dowodu osobistego do 31.12.2025 będ? mogły podróżować osoby z UE, EOG lub Szwajcarii jeśli:
– maj? status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia w ramach systemu EU Settlement Scheme
– maj? pozwolenie rodzinne w ramach programu systemu EU Settlement Scheme
– posiadaj? zezwolenie na pracownika przygranicznego 
– będ? korzystać z programu S2 Healthcare Visitor
– s? obywatelami Szwajcarii i posiadaj? wizę usługodawcy ze Szwajcarii.