Włochy godzina policyjna – aktualizacja

Kolejne regiony Włoch wprowadzaj? godzinę policyjn?.  Przypominamy, iż w godzinach tych dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów. W takim wypadku należy mieć przy sobie wypełniony wzór oświadczenia.

Godziny policyjne wprowadzono w:

– Piemont – od 26.10 do 13.11, 23:00 a 5:00

– Sycylia – od 26.10 do 13.11, 23:00 a 5:00

– Kalabria – od 26.10 do 13.11,  24:00 a 5:00

Wcześniej godziny policyjne obowi?zywały w:

– Kampanii od 20.10.2020 23:00 – 5:00

– w Lombardii od 22.10 do 13.11.2020 23:00 – 5:00

– w Lacjum od 23.10 do 22.11.2020 24:00 – 5:00