WŁOCHY Green Pass – aktualizacja

Aktualizacja – Włoskie Ministerstwo Transportu ogłosiło, że przyjeżdżaj?cy z zagranicy kierowcy ciężarówek nie musz? posiadać certyfikatu Green Pass, pod warunkiem, że operacje załadunku i rozładunku będ? przeprowadzane przez innych pracowników.

Źródło


Od 15 października we Włoszech wymagany będzie Unijny Certyfikat Covid (tzw. Green Pass, paszport covidowy). Mog? go otrzymać osoby które:

  • otrzymały przynajmniej jedn? dawkę szczepionki przeciw COVID-19,

  • otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test antygenowy lub PCR), wykonanego w ci?gu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch,

  • wyzdrowiały po COVID-19 (UCC będzie ważne od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu).

Nowy wymóg dotyczy również kierowców ciężarówek, którzy będ? musieli okazywać certyfikat w miejscu załadunku i rozładunku. Przepisy jednak nie wskazuj? jednoznacznie, czy obowi?zek posiadania Green Pass dotyczy również kierowców z zagranicy realizuj?cych we Włoszech transporty międzynarodowe lub kabotaż.

Ambasada RP w Rzymie sugeruje, by skontaktować się z włoskimi kontrahentami w celu ustalenia, czy wymagaj? posiadania certyfikatu, gdyż to pracodawca/zleceniodawca odpowiada za kontrolowanie green pass w miejscu pracy.

W dalszym ci?gu czekamy na jednoznaczn? informację od włoskiego Ministerstwa Transportu czy kierowcy z zagranicy również musz? posiadać Green Pass.