WŁOCHY: Kara za odpoczynek 45h w kabinie.

Od pocz?tku maja Włochy doł?czyły do grona państw egzekwuj?cych zakaz odpoczynków 45 h w kabinie pojazdu.

Dnia 30 kwietnia 2018 r. włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik, na podstawie którego służby kontrolne mog? karać za odbiór regularnych odpoczynków tygodniowych (45 h) w kabinie pojazdu.

Odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako brak odpoczynku. Za tego rodzaju naruszenie włoskie przepisy przewiduj? grzywny od 425 do 1701 euro (czyli nawet do około 7,2 tys. zł). Ponadto kierowca nie może wznawiać jazdy do czasu prawidłowego odbycia przerwy.

Wcześniej karę za odbywanie odpoczynku w kabinie pojazdu wprowadziły: Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Niemcy.