Włochy – nowe wytyczne

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez włoskie ministerstwo osoby podróżuj?ce z m.in. Polski (kategoria C) w okresie od 10.12-06.01.2021 musz?:

– mieć wypełnione oświadczenie własne – jest to nowa wersja poprzedniego zgłoszenia, jednak ta wcześniejsza również powinna być akceptowalna;

zgłosić swój przyjazd do regionalnego inspektoratu sanitarnego (ALS), właściwego ze względu na miejsce przekraczania granicy.

Zwolnieni z obowi?zku kwarantanny s? m.in.:

– osoby wjeżdżaj?ce do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;

– załogi środków transportu;

– osoby wjeżdżaj?ce do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszcz? terytorium Włoch w ci?gu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wył?cznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wi?załoby się z konieczności? przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19.

 

Poniżej lista adresów na, które należy wysłać formularz, zgodnie z miejscem wjazdu do Włoch:

Ventimiglia – ASL Imperia – 0184 536 683 – d.franco@asl1.liguria.it
Brennero – ASL Alto Adige – 0471 909 202 – igiene.bx@asdaa.it 
Frejus – ASL Torino3 – 011 955 1752 – nsuma@aslto3.piemonte.itsisp.direzione@aslto3.piemonte.it     
Tarvisio – ASL Medio Friuli – 0432 553 264 – tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it
Trieste – ASL Trieste – 040 399 7490 – profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it
Gorizia – ASL Gorizia – 0481 592 876 – infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it 
Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta – igiene.pubblica@ausl.vda.it
Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como) – 031 370 111 – aianim@ats-insubria.ituocpsal.co@ats-insubria.it 
Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola – sisp.vb@aslvco.it

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19