Włochy – nowy obowiązek po przyjeździe z UK

Kierowcy, którzy byli w Wielkiej Brytanii w ci?gu ostatnich 14 dni przed wjazdem na terytorium Włoch, musz? okazać negatywny wynik testu na COVID-19. Test ten musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Przypominamy również, że wykonuj?c transport na Włochy, kierowca powinien mieć:

  • oświadczenie własne, które należy wysłać mailem do regionalnego inspektoratu sanitarnego (ALS), właściwego ze względu na miejsce przekraczania granicy,
  • oświadczenie własne uprawniaj?ce do poruszania się w godzinie policyjnej (22:00-5:00).