WŁOCHY – przedłużony obowiązek zgłaszania

Obowi?zek zgłoszenia do włoskiej służby zdrowia, oraz posiadania wypełnionej deklaracji przez kierowców wykonuj?cych transport na terenie Włoch został przedłużony do 14.06.2020.

Aktualny formularz: LINK