Włochy – szczegółowe wymogi dla firm transportowych od 04.05.2020!

Premier Włoch Giuseppe Conte, 26 kwietnia przedstawił założenia dekretu Rady Ministrów w sprawie drugiego etapu odmrażania włoskiej gospodarki, który wchodzi w życie 4 maja. W dekrecie znalazły się również zapisy dotycz?ce wymagań dla firm transportowych. Postanowienia dekretu Rady Ministrów obowi?zuj? do 17 maja wł?cznie.

Dla przewoźników i zatrudnianych przez nich kierowców najistotniejsze jest to, że obowi?zek posiadania deklaracji przez kierowców oraz zgłoszenie kierowców do służby zdrowia został utrzymany do dnia 17 maja wł?cznie.

 

Aktualny wzór deklaracji dostępny pod linkiem: http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/4%20MAG%20MODELLO%20DICHIARAZIONE%20CONDUCENTI%20EDITABILE.pdf

 

W dekrecie zostały również przedstawione wytyczne dla transportu i logistyki dotycz?ce zapobiegania zakażeniu Covid-19, które w głównej mierze powielaj? dotychczasowe zasady bezpieczeństwa:

  • Kierowca powinien być wyposażony w maskę oraz rękawiczki. Jeśli to możliwe, kierowcy środków transportu musz? pozostać w swoich pojazdach, jeśli nie posiadaj? rękawiczek i masek.
  • Pojazd może uzyskać dostęp do miejsca załadunku/rozładunku, nawet jeśli kierowca nie posiada środków ochrony osobistej, pod warunkiem, że nie wysi?dzie z pojazdu. Jeżeli kierowca zobowi?zany jest wysi?ść z pojazdu, należy zachować dystans jednego metra od innych osób.
  • W miejscach załadunku/rozładunku należy zadbać o to, aby niezbędne czynności przygotowawcze w celu załadunku/rozładunku towarów oraz przyjęcia/dostarczenia dokumentów odbywały się w sposób, który nie przewiduje bezpośrednich kontaktów. Jeśli jest to niemożliwe, należy zachować odstęp jednego metra.
  • Firmy nie mog? umożliwiać osobom postronnym wejścia do zajmowanych pomieszczeń, z wyj?tkiem skorzystania z wydzielonych toalet, które powinny być utrzymywane w należytym stanie i zaopatrzone w środki do dezynfekcji r?k.