Wnioski urlopowe kierowców – przedsiębiorco to dla Ciebie ważne!

Umówiłeś się z kierowcą, że po zjeździe do bazy kierowca bierze urlop wypoczynkowy?
Czy kierowca przedstawił wniosek urlopowy ?


Konsekwencją udzielenia urlopu bez posiadania podpisanych przez pracowników wniosków urlopowych mogą być roszczenia pracownicze przy rozwiązaniu umowy o pracę. To z kolei wiąże się z podwójnymi kosztami dla pracodawcy, ponieważ pracownik może domagać się wypłaty ekwiwalentu nawet za dni, w których pracownik rzekomo miał urlop i otrzymał za nie wynagrodzenie. Wprowadzenie do ewidencji urlopów bez potwierdzenia wykorzystania urlopu wypoczynkowego może wiązać się z problemami podczas kontroli-błędne rozliczenie godzin wpływa na nieprawidłowo naliczoną listę płac i niepoprawnie prowadzoną dokumentację pracowniczą.

Jedynym zgodnym z prawem dokumentem potwierdzającym udzielenie urlopu wypoczynkowego jest wniosek urlopowy podpisany przez pracownika.


Zgodnie z przepisami pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy liczony w zależności od stażu pracy i rodzaju ukończonej szkoły (powinien dostarczyć świadectwa pracy i świadectwa ukończonych szkół). Istnieje regulacja prawna, która mówi, że wniosek o urlop powinien być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Pracodawca ma prawo nie zgodzić się na urlop we wskazanym terminie przez pracownika, jeśli odmowa będzie odpowiednio uzasadniona.

Wypełnianie wniosków urlopowych jest żmudne i nie masz na to czasu? Zleć to nam! Możemy przygotować wnioski urlopowe dla Twoich pracowników!

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

☎tel. (58) 58 58 584
📞tel. 533 091 190
📧biuro@tachoinfo.pl