Wymagane testy na COVID-19 – Czechy i Austria

W zwi?zku z tym, że Niemcy wpisały na listę krajów z nowym wariantem COVID-19 Czechy i Austriacki region Tyrol,  kraje te wprowadziły dodatkowe obowi?zki.

Czechy –  przy wjeździe do Czech celem dalszego wjazdu do Niemiec konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR, który należy wykonać co najwyżej 36 godzin przed wjazdem na terytorium tego państwa.

Austriaby przejechać przez terytorium Austrii-Tyrolu przez przełęcz Brenner należy mieć certyfikat potwierdzaj?cy negatywny wyniku testu Covid-19,  PCR lub antygenowego wykonanego w ci?gu ostatnich 48 godzin.