Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2018roku

Rozporz?dzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku zostało przyjęte przez Radę Ministrów.

W 2018 roku minimalne wynagrodzeni wyniesie:

2100 zł brutto w przypadku umowy o pracę

13,70 zł brutto za godzinę pracy w przypadku umowy cywilno- prawnej.