Wzrost wartości minimalnego wynagrodzenia a składki społeczne – jak zmieni się wynagrodzenie kierowców i koszty przedsiębiorców w 2023 r.

W 2023 r. czekają nas aż dwie podwyżki płacy minimalnej zaplanowane na 1 stycznia oraz 1 lipca. Obie te zmiany wpływają na większy niż dotychczas wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2023.

Szacuje się, że w związku z wprowadzeniem w życie zapisów dotyczących Pakietu Mobilności, które wpływają także na sposób wynagradzania kierowców, koszty wynagrodzeń w przyszłym roku wzrosną około 30%. Natomiast prognozowane przeciętne wynagrodzenie, od którego w obecnym systemie w dużej mierze zależy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, wzrośnie z 5922 zł w obecnym roku do 6935 zł brutto w 2023 r. Oznacza to kolejną podwyżkę kosztów brutto leżących po stronie pracodawcy.

Ustawa budżetowa regulująca opisywane zapisy została przyjęta przez Sejm.