Zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania zamknęła granice dla przyjeżdżaj?cych osób z Danii.

Wszyscy podróżni spoza Wielkiej Brytanii, którzy byli w Danii w ci?gu 14 dni (również tranzytem), otrzymaj? zakaz wjazdu. Ograniczenie to dotyczy między innymi kierowców zawodowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że zostan? zwiększone kontrole na granicach.

 

Przypominamy, iż wjeżdżaj?c do Wielkiej Brytanii, w dalszym ci?gu trzeba się rejestrować na stronie.