Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie 12-15.03.2022 r.

Tachoinfo przypomina!

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie:

12.03.2022 Sobota

Austria 15:00-24:00
Francja 22:00-24:00 (nie dotyczy transportu humanitarnego na Ukrainę lub do krajów s?siednich, z wyj?tkiem Rosji i Białorusi)
Luksemburg 21:30-24:00 (kierunek Francja)
Luksemburg 23:30-24:00 (kierunek Niemcy)
Węgry 22:00-24:00 

13.03.2022 Niedziela 

Austria 00:00-22:00
Czechy 13:00-22:00
Francja 00:00-22:00 (nie dotyczy transportu humanitarnego na Ukrainę lub do krajów s?siednich, z wyj?tkiem Rosji i Białorusi)
Luksemburg 00:00-21:45
Niemcy 00:00-22:00 (zwolnione transporty do ośrodków szczepień) 
Słowacja 00:00-22:00
Słowenia 08:00-22:00
Szwajcaria 00:00-24:00
Węgry 00:00-22:00 
Włochy 09:00-22:00

14.03.2022 Poniedziałek 

Węgry 22:00-24:00

15.03.2022 Wtorek 

Węgry 22:00-24:00