Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie 23-25.04.2022 r.

Tachoinfo przypomina!

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie:

23.04.2022 r. Sobota

Austria 15:00-24:00
Francja 22:00-24:00  (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę oraz krajów s?siednich – wył?czaj?c Rosję i Białoruś, odstępstwa od zakazów obowi?zuj? także w zwi?zku z wykryciem ognisk ptasiej grypy – należy sprawdzać szczegółowe informacje w tym zakresie)
Luksemburg 21:30-24:00 (kierunek Francja)
Luksemburg 23:30-24:00 (kierunek Niemcy)
Węgry 22:00-24:00 ( zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)

24.04.2022 r. Niedziela 

Austria 00:00-22:00
Czechy 13:00-22:00
Francja 00:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę oraz krajów s?siednich – wył?czaj?c Rosję i Białoruś, odstępstwa od zakazów obowi?zuj? także w zwi?zku z wykryciem ognisk ptasiej grypy – należy sprawdzać szczegółowe informacje w tym zakresie)
Luksemburg 00:00-21:45
Niemcy 00:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę ,zwolnione transporty do ośrodków szczepień) 
Słowacja 00:00-22:00
Słowenia 08:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)
Szwajcaria 00:00-24:00
Węgry 00:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)
Włochy 09:00-22:00
Liechtenstein 00:00-24:00

25.04.2022 r. Poniedziałek

Austria 11:00-22:00 (na Inntalautobahn A 12 i Brennerautobahn A 13 w kierunku Włoch)
Włoch 09:00-22:00