Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie na weekend majowy

Tachoinfo przypomina!

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie:

30.04.2022 r. Sobota

Austria 15:00-24:00
Chorwacja 15:00-23:00
Francja 22:00-24:00  (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę oraz krajów s?siednich – wył?czaj?c Rosję i Białoruś, odstępstwa od zakazów obowi?zuj? także w zwi?zku z wykryciem ognisk ptasiej grypy – należy sprawdzać szczegółowe informacje w tym zakresie)
Luksemburg 21:30-24:00 (kierunek Francja)
Luksemburg 23:30-24:00 (kierunek Niemcy)
Polska 18:00-22:00
Węgry 22:00-24:00 ( zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)


01.05.2022 r. Niedziela 

Austria 00:00-22:00
Chorwacja 14:00-23:00
Czechy 13:00-22:00
Francja 00:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę oraz krajów s?siednich – wył?czaj?c Rosję i Białoruś, odstępstwa od zakazów obowi?zuj? także w zwi?zku z wykryciem ognisk ptasiej grypy – należy sprawdzać szczegółowe informacje w tym zakresie)
Luksemburg 00:00-21:45
Niemcy 00:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę ,zwolnione transporty do ośrodków szczepień) 
Polska 08:00-22:00
Słowacja 00:00-22:00
Słowenia 08:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)
Szwajcaria 00:00-24:00
Węgry 00:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)
Włochy 09:00-22:00
Liechtenstein 00:00-24:00

02.05.2022 r. Poniedziałek

Polska 18:00-22:00 
Słowenia 08:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)

03.05.2022 r. Wtorek

Polska 08:00-22:00