Zamiany w zakresie umowy ADR 2023.

Tachoinfo informuje!

Zamiany w zakresie umowy ADR 2023.

Od 1 stycznia 2023 zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych. Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • wygaśnięcia okresu przejściowego związanego z koniecznością wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych (DGSA)na firmy, które działają tylko jako nadawcy. Okres ten wygasa 31.12.2022r.;
  • wygaśnięcia okresu przejściowego związanego ze zwolnieniem sprzętu i maszyn zawierających wewnętrznie towary niebezpieczne. Od 1.01.2023 r. przedmioty te będą musiały być przypisane do numeru UN, jeśli towary w nich zawarte przekroczą poziom LQ;
  • zmiany związane z przewozem baterii litowych;
  • nowe przepisy dotyczące pojazdów, tj. dopuszczenie możliwości wykorzystania pojazdów w pełni elektrycznych i hybrydowych.

Posiadamy w firmie doświadczonego doradcę ADR do Twojej dyspozycji !

Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z tym tematem:

Skontaktuj się z nami:
tel.: 533 091 190
te.: +48 58 58 58 584
marketing@localhost:8888

źródło:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/towary-niebezpieczne