Zmiana druku ZZ – od 01.07.2023 r.

Tachoinfo informuje!

Od 01 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu wniosku do urzędu!) zmianie ulega treść formularza druk ZZ (zaświadczenie zatrudnienia kierowcy). Oznacza to, że wszystkie wnioski wysłane do końca czerwca, które nie wpłyną do Inspektoratu do dnia 1 lipca, obowiązkowo muszą być wypełnione już na nowym wniosku.

Wnioski o wydanie świadectw kierowcy, do których zostaną dołączone nieaktualne formularze, obarczone są brakiem formalnym i organ będzie wzywał do ich uzupełnienia.

link do wzoru:
https://tachoinfo.pl/custom_assets/dokumenty/Inne/ZZ_01072023.pdf