Zmiana stawki diety i innych należności z tytułu podróży służbowej

 

 

 

Tachoinfo informuje!

 

Od 28.07.2022 ulega zmianie stawki diety i innych należności z tytułu podróży służbowej.

 

W związku z Rozporządzeniem wysokość dziennej diety krajowej wzrośnie do 38 zł.

 

Wyższa dieta to również:

 

  • wyższe ryczałty za nocleg – 57 zł;

  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej – 7,60 zł;

  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dziesięciokrotność stawki diety tj. do 760 zł.

 

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000148101.pdf