Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, czego konsekwencją jest przywrócenie od 17 września możliwości odbycia kursów redukujących punkty karne na nowych zasadach oraz zmianę w zakresie usuwania z centralnej ewidencji kierowców liczby punktów karnych po upływie 1 roku po opłaceniu mandatu.


W praktyce oznacza to, że kierowcy, który posiadają prawo jazdy dłużej niż rok maksymalnie raz na pół roku, mają możliwość wzięcia udziału w odpłatnym szkoleniu, które pozwala zredukować 6 punktów karnych z ich konta.


Kursy będą odbywały się na nowych zasadach, zmieniona została liczba godzin kursu oraz dodano część praktyczną, którą będzie trzeba zaliczyć, żeby pomniejszyć liczbę przyznanych punktów karnych na koncie. W związku z powyższym zmianie uległy również ceny omawianych kursów. Kursy będą odbywały się w mniejszych niż dotąd grupach tj. maksymalnie 15-osobowych.


Przypominamy, że obecnie obowiązujący limit punktów karnych to 24 dla kierowców posiadających uprawnienia dłużej niż rok i 20 punktów dla tych, którzy posiadają prawo jazdy do 12 miesięcy.


Zainteresowanych odbyciem kursu redukcyjnego zachęcamy do kontaktu z właściwym Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.
PRAWO NIE DZIAŁA WSTECZ – oznacza to, że wszystkich kierujących, na których zostały nałożone mandaty i punkty karne przed 17.09, obowiązują ówczesne przepisy.