Zmiany stawek płac minimalnych

Wraz z nowym rokiem w wielu Państwach nast?piła zmiana płac minimalnych. Poniżej przesyłamy listę tych Państw i aktualn? płacę minimaln?:

1. POLSKA

Od 01.01.2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 brutto.
Minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 brutto.

2. FRANCJA

Od  1.01.2019 r. we Francji obowi?zuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia (SMIC).
Wzrosła ona do 10,03 Euro.
Wobec powyższego stawki dla kierowców pojazdów ciężarowych kształtuj? się obecnie następuj?co:

 

Grupa

 

Współczynnik

Stawka
godzinowa

3 bis

Kierowca
pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

118M

10,03 €

4

Kierowca pojazdu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton

120M

10,03 €

5

Kierowca pojazdu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton

128M

10,03 €

6

Kierowca pojazdu
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 ton

138M

10,03 €

7

Wysokowykwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych

150M

10,21 €

Stawki dla przewozu osób nie uległy zmianie.

3. NIEMCY

Od 01.01.2019 stawka wzrosła do 9,19 EURO na godzinę brutto.

4. AUSTRIA

Aktualne stawki w Austrii prezentuj? się następuj?co:

 

Staż pracy

Do 5 lat

5-10 lat

10-15 lat

15-20 lat

Powyżej 20 lat

Kierowcy pojazdów do 3,5t

Hilfsarbeiter, Garagenarbeiter, Traktorfahrer,
Mitfahrer und Kraftfahrer für LKW bis
3,5 t Gesamtgewicht

8,98

9,19

9,42

9,65

9,89

Kierowcy pojazdów ciężarowych

Berufkraftfahrer mit Lehrabschlussprüfung Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achse

9,70

9,89

10,17

10,42

10,63

Kierowcy ci?gnika siodłowego z naczep?

Berufkraftfahrer mit Lehrabschlussprüfung Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge

9,94

10,17

10,40

10,65

10,89

Kierowca cysterny

Tankwagenfahrer

10,17

10,40

10,65

10,89

11,10

 

5. BELGIA

Płaca minimalna prezentuje się zgodnie z tabel?:

 

Kierowca pojazdu o ładowności poniżej 7 T

11,0060 €/h

Kierowca pojazdu o ładowności od 7 do 15 T

11,2535 €/h

Kierowca pojazdu o ładowności równej lub większej niż 15 T,
kierowca pojazdu przegubowego, kierowca pojazdu ADR, kierowca chłodni

11,6475 €/h

6. HOLANDIA

Płaca minimalna od 01.01.2019 wynosi:

 

Pełny tydzień pracy
w pełnym wymiarze godzin

22 lata
i więcej

21 lat

20 lat

19 lat

18 lat

40 godzin

9,33 Euro

7,93 Euro

6,53 Euro

5,13 Euro

4,43 Euro

7. NORWEGIA

Aktualne stawki minimalne w transporcie obowi?zuj?ce od 01.12.2018:

  • dla kierowców powyżej 3,5t – 171,45 NOK
  • dla kierowców autobusów – 155,87 NOK

8. CZECHY

Od 01.01.2019 stawka wynosi 13 350 CZK

9. FINLANDIA

Od 01.02.2019 obowi?zuj? następuj?ce stawki:

 

Staż pracy

Do 4 lat

4 – 8 lat

8 – 12 lat

Powyżej 12 lat

Kierowca autobusu

13,96

14,17

14,63

14,92

Kierowca ciężarówki z przyczep?

14,34

14,50

14,95

15,28

Kierowca ci?gnika siodłowego z naczep?, kat C1+E, C+E

13,83

13,99

14,44

14,72

Kierowca kat. B, C1, C

13,54

13,69

14,11

14,42