Zmiany w zgłaszaniu nabycia pojazdu

Od 1 stycznia 2024 r. zmiany w zgłaszaniu nabycia pojazdu!


Zgodnie z nowymi przepisami, już nie możemy zgłosić zakupu online.
Nabywcy mają teraz 30 dni na przerejestrowanie pojazdu, inaczej grozi kara finansowa.

Przesunięcie terminu na przerejestrowanie pojazdu na 30 dni stanowi próbę uregulowania spraw związanych z opóźnieniami w tym procesie.
Wcześniej zgłoszenie nabycia online pozwalało uniknąć kary, jednak liczne przypadki zaniedbań sprawiły, że nowe regulacje stają się konieczne.

Kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Zgodnie z przepisami ustawy, właściciel pojazdu będzie miał 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację. Zaś przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami będzie miał na to 90 dni. Niedochowanie tego terminu oznacza konsekwencje finansowe. Jednakże nowelizacja przepisów zlikwidowała tzw. „widełki” i uznaniowość kary od starosty, a wprowadziła sztywne stawki. Kierowca dostanie karę pieniężną o wysokości:

  • 250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, jeśli nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu (obecna wysokość kary nawet do 1 000 zł),
  • 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu (obecna wysokość kary nawet do 1 000 zł za brak zgłoszenia nabycia pojazdu),
  • 1000 zł jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni,
  • 1000 zł dla podmiotu handlującego pojazdami, który w terminie 90 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu (obecna wysokość kary to 1 000 zł),
  • 2000 zł dla podmiotu handlującego pojazdami, który w terminie 180 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu (obecna wysokość kary to maksymalnie 1 000 zł).

Powyższe kary pieniężne są wnoszone na odrębny rachunek bankowy starostwa. Staje się to w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

Źródło: https://moto.infor.pl/auto/zakup-rejestracja/5766097,zgloszenie-nabycia-pojazdu-nieaktualne.html

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy.
Zadzwoń lub napisz!

tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
@ biuro@tachoinfo.pl