Zwolenie lekarskie – kontrola pracownika. Pracodawca & ZUS.

Zwolnienia lekarskie – kontrola pracownika w praktyce.
Odpowiadamy na najważniejsze pytania:

  • Kto może kontrolować?

Prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego może ocenić pracodawca bądź osoba posiadająca stosowne upoważnienie: pracownik lub podmiot zewnętrzny.

  • Termin kontroli?

Kontrola odbywa się bez wcześniejszej zapowiedzi. Można ją przeprowadzić w dowolnym czasie w trakcie trwania całego zwolnienia.

  • Na czym polega kontrola?

Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy osoba ubezpieczona prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie tzn., czy nie podejmuje innej pracy zarobkowej lub przebywa w innym miejscu niż to wskazane na czas absencji chorobowej.

  •  Gdzie możne odbywać się kontrola w trakcie zwolnienia lekarskiego?

Domyślnie taka kontrola przeprowadzana jest w miejscu zamieszkania bądź w miejscu, w które ubezpieczony zgłosił jako miejsce pobytu na czas zwolnienia.

  •  Co gdy nie ma pracownika w miejscu wyznaczonym?

Pracodawca, który nie zastanie osoby ubezpieczonej, sporządza protokół i jeśli po wyjaśnieniach stwierdza, że w dalszym ciągu są wątpliwości co do prawidłowości wykorzystywania zwolnienia, kieruje sprawę do oddziału ZUS.

  • ZUS a wyniki kontroli:

ZUS wydaje ostateczną decyzję czy zasiłek się należy, co ważne w przypadku gdy wyda negatywną decyzję, może nawet żądać zwrotu wypłaconego już zasiłku !

Od dnia otrzymania takiej decyzji pozostaje jednak miesiąc na odwołanie się od niej.
Masz więcej pytań?

Zadzwoń:
tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
lub napisz:
biuro@tachoinfo.pl