Zwrot nadpłaconego myta z Niemiec – zwrot MAUT

Pomożemy odzyskać niesłusznie poniesione koszty w zwi?zku z naliczeniem niemieckiego myta!

Przypominamy, że w zwi?zku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 28 października, wliczanie do obowi?zkowych opłat za przejazdy autostrad? kosztów utrzymania policji drogowej narusza unijne prawo. W zwi?zku z tym wszyscy przewoźnicy korzystaj?cy z niemieckich dróg maj? podstawę do odzyskania części wydanych środków. 
Obejmuje to wszystkich, którzy wnosili opłaty między 28 października 2020 a 30 września 2021. 

Odzyskanie pieniędzy nie przysługuje z urzędu, wymaga złożenia odpowiednich wniosków zanim roszczenie ulegnie przedawnieniu. Dokumenty musz? być kompletnie oraz zawierać odpowiednie potwierdzenia poniesionych kosztów. 

Udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji, pomożemy przygotować dokumenty, tak żeby wniosek był skuteczny!

Zapraszamy do kontaktu!