Austria – formularz dla kierowców

W zwi?zku z panuj?c? pandemi? według bież?cych informacji  kierowcy międzynarodowi wykonuj?cy przewóz osób lub rzeczy na terenie Austrii powinni mieć wypełniony unijny formularz. Zaświadczenie do pobrania tutaj (ostatnia strona).