FRANCJA: Pojazdy do 3,5t: obowiązek ewidencjonowania czasu pracy kierowcy.

Francuska Inspekcja Pracy poinformowała, że będzie kontrolowała czas pracy kierowców pojazdów o DMC do 3,5t. Kontrole będ? przeprowadzane na podstawie rozporz?dzenia z dnia 20.07.1998 r. w sprawie godzin pracy i indywidualnej ksi?żeczki kontrolnej w transporcie drogowym towarów.

Dotychczas Francja nie kontrolowała czasu pracy kierowców busów, czas pracy był kontrolowany, jeżeli kierowca okazał kontrollbucha.

Organy uprawnione do kontroli: Policja, Żandarmeria, Służba Celna, Inspekcja Pracy (Direccte), Regionalna Dyrekcja ds. m. in. Środowiska i Transportu (DREAL).
Z informacji przekazanej przez francuskie organy dowiadujemy się, że kontrole czasu pracy kierowców pojazdów o DMC do 3,5t już trwaj? i s? przeprowadzane podczas rutynowych kontroli.

Co to ksi?żka kontroli?

Indywidualna Ksi?żka Kontroli (Livret individuel de contôle/LIC) to ewidencja czasu pracy i odpoczynku kierowcy pojazdu o DMC do 3,5t. Jest to dokument, który każdy kierowca musi wypełniać, posiadać w pojeździe oraz udostępnić na ż?danie francuskich służb.

Indywidualna Ksi?żka Kontroli zawiera:

  • okładkę,
  • ponumerowane dzienne arkusze (konieczna ci?głość numeracji),
  • instrukcję użytkowania ksi?żki,
  • przykład wypełnionego arkusza dziennego.

LIC jest drukiem posiadaj?cym ścisł? numerację.


Jakie kary za brak LIC?

Nieposiadanie LIC jest klasyfikowane, jako wykroczenie klasy 4 i podlega karze grzywny 135 Euro.

  • mandat pomniejszony: 90 Euro,
  • mandat zwiększony: 375 Euro,
  • mandat maksymalny: 750 Euro.

Wzór LIC dostępny jest TUTAJ.