Francja – wytyczne dotyczące oznakowania

Od 1 stycznia 2020 we Francji będzie obowi?zywał obowi?zek oznaczenia martwego pola w pojazdach o DMC powyżej 3,5t, poruszaj?cych się w miastach.

Oznaczenia powinny być umieszczone zarówno po bokach, jak i z tyłu pojazdu. W niedługim czasie powinny być opublikowane szczegółowe informacje m.in. na temat dokładnego umieszczenia oznaczeń na pojeździe.

 

CIĄGNIK Z NACZEPĄ


w przypadku znaków bocznych i tylnych należy przestrzegać poniższych wymiarów:

A: maksymalnie 150cm nad ziemi? 
B: minimalnie 90cm nad ziemi?
C:znakowanie z lewej i prawej strony:
 Pojazdy silnikowe: w odległości do 100 cm od powierzchni czołowej     
 Naczepa: w odległości do 100 cm od sworznia naczepy

Położenie tylnej naklejki:  na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

 

PRZYCZEPA


w przypadku znaków bocznych i tylnych należy przestrzegać poniższych wymiarów:

A: maksymalnie 150cm nad ziemi? 
B: minimalnie 90cm nad ziemi?
C:znakowanie z lewej i prawej strony:
 Pojazdy silnikowe: w odległości do 100 cm od powierzchni czołowej     
 Przyczepa: w odległości do 100 cm przedniej części nadwozia

Położenie tylnej naklejki:  na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

 

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY


w przypadku znaków bocznych i tylnych należy przestrzegać poniższych wymiarów:

A: maksymalnie 150cm nad ziemi? 
B: minimalnie 90cm nad ziemi?
C:znakowanie z lewej i prawej strony:
 Pojazdy silnikowe: w odległości do 100 cm od powierzchni czołowej 

Położenie tylnej naklejki:  na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

 

AUTOKAR


w przypadku znaków bocznych i tylnych należy przestrzegać poniższych wymiarów:

A: maksymalnie 150cm nad ziemi? 
B: minimalnie 90cm nad ziemi?
C:znakowanie z lewej i prawej strony:
 Pojazdy silnikowe: w odległości do 100 cm od powierzchni czołowej 

Położenie tylnej naklejki:  na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

 

  


Same oznakowanie powinno mieć wymiary: wys. 25cm; dł 17cm

Pragniemy poinformować, iż Francuskie Organizacje Transportu Drogowego interweniuj? aby wprowadzenie powyższych przepisów przesun?ć z 01.01.2021 na 01.07.2021.