HISZPANIA: Zakaz regularnego odpoczynku tyogdniowego w kabinie szybciej niż zakładano.

Jak informowaliśmy Państwa wcześniej Hiszpania planowała wprowadzić zakaz regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinach z pocz?tkiem 2019 roku.

Hiszpania przygotowuje się do nowelizacji rozporz?dzenia ROTT (Reglamento que regula la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres). Zmiany maj? obi?ć zarówno dyrektywy 403/2016 jak i opłaty drogowe, czy dostęp do rynku transportowego dla małych przewoźników. Jak podaj? hiszpańskie źródła, federacja zwi?zków transportowcyh FENADISMER naciska na hiszpański rz?d, aby ten wprowadził nowe regulacje w trybie przyspieszonym. Ministerstwo Rozwoju stworzyło odpowiednie przepisy w projekcie nowelizacji rozporz?dznia wykonawczego do ustawy o przepisach transportu l?dowego.

Wstępne informacje mówiły o wprowadzniu owych przepisów w dniu 1 lipca 2018 r. w momencie kiedy zostan? one opublikowane w hiszpańskim dzienniku urzędowym. Jednak do tego momentu nie pojawiła się publikacja, co pozwala Nam s?dzić, że nowe przepisy zostan? wprowadzone w życie z opóźnieniem, a może nawet z pocz?tkow? dat?, tj. 1 stycznia 2019 r.

Na ten moment jesteśmy zobowi?zani, by przestrzec Państwaa przed odbywaniem regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie o ile to nie jest konieczne, gdyż mog? się pojawić sankcje z tego powodu.