NIEMCY: Opodatkowanie transportu osób.

Zagraniczni przewoźnicy wykonuj?cy międzynarodowy transport osób, s? zobowi?zaniu do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym w Oranienburgu.

Kogo dotyczy?

Przewóz osób w ramach usług okazjonalnych, jak i tych regularnych.

Jakie zasady opodatkowania?

Stawka podatku wynosi 19%.  Przedsiębiorca ma obowi?zek dokonania elektronicznego zgłoszenia podatkowego zgodnego z oficjalnym formularzem do 10tego dnia po upływie każdego okresu zgłoszeniowego. Przewoźnik powinien sam obliczyć wysokość przedpłaty podatku. Urz?d Skarbowy może odst?pić wymogu formy elektronicznej tylko w przypadku złożenia stosownego wniosku przedsiębiorcy – w takim przypadku przewoźnik sam oblicza podatek i wpłaca przedpłatę do 10tego dnia na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Oranienburgu. Okresem zgłoszeniowym jest zawsze dany kwartał.

Wymagana dokumentacja.

Przedsiębiorca wykonuj?cy transport osób pojazdami posiadaj?cymi więcej niż 9 miejsc Urz?d Skarbowy  wystawia zaświadczenie, które kierowca powinien posiadać przy sobie podczas jazdy oraz okazywać na ż?danie organów kontroluj?cych. Brak posiadania lub nieprzedstawienie zaświadczenia karane będzie jako przestępstwo administracyjne.