Nowe stawki diet zagranicznych i limitów na nocleg w zagranicznych podróżach służbowych.

Od 29 listopada 2022 roku ulegną zmianie stawki diet zagranicznych i limitów na nocleg w zagranicznych podróżach służbowych.

Na grafice przedstawiamy listę państw, w których zmienia się stawka diety. Kraje niewyszczególnione na liście nie zmieniają swoich stawek.

Brak kraju na liście oznacza pozostawienie diety na dotychczasowym poziomie.

Omawiane stawki diet obowiązują pracowników sfery budżetowej. Niemniej w transporcie drogowym są wykorzystywane do:

  • rozliczeń podróży służbowej w przewozach krajowych oraz
  • do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy kierowcy wykonującego zadania służbowe zagranicą.

Przypominamy także, że od 1 stycznia 2023 ponownie zmieniona zostanie wysokość diety krajowej. Nowa stawka diety krajowej wynosić będzie 45 zł .

Podstawa prawna

§ 7, § 8, § 13 rozporządzenia z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r. poz. 167; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2302