BHP

Korzystając z naszych usług mają Państwo zapewnioną kompleksową obsługę w zakresie BHP wraz ze szkoleniami przeprowadzanymi w wymaganych terminach.


Każdy nowy pracownik zatrudniony na umowe o pracę musi odbyć szkolenie wstępne przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy.

Każdy kierowca musi przejść szkolenie okresowe BHP w ciągu roku od zatrudnienia w firmie. Szkolenie okresowe kierowcy musi być odnawiane minimun raz na trzy lata.

Powierzając nam obsługę swojej firmy minimalizują Państwo ryzyko kontroli oraz ewentualnych kar, które wynoszą od 1.000 zł do nawet 30.000 zł.

1. Kompleksowe szkolenia.

Przeprowadzimy szkolenie wstępne dla Państwa pracowników zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004r.

Zapewnimy właściwe przekszolenie pracowników podczas obowiązkowego szkolenia okresowego zgodnie z wymogami określonymi do danego stanowiska pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004r.

2. Ocena ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w firmie jest jednym z najważniejszych dokumentów z zakresu BHP jakie pracodawca musi posiadać w swoim przedsiębiorstwie. Jest to dokument, który podczas kontroli zawsze jest sprawdzany przez Państwoą Inspejce Pracy.

Poprzez dokładną analize poszczególncyh stanowisk pracy przygotujemy dla Państwa komletną i szczegółową dokumentacje dotyczącą Oceny ryzyka zawodowego.

3. Opracowanie dokumentacji BHP (instrukcje, sprawozdania, itp.).

Przygotujemy dla Państwa pełną dokumentacje z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jaka jest wymagana w Państwa firmie oraz taką, która będzie mieć wpływ na poprawe stanu BHP.

W skład dokumentacji wchodzi między innymi: 

4. Doradztwo w zakresie BHP.

W ramach doradztwa służymy wsparciem w kwestiach prawnych związanych z BHP. Pomożemy przy kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, a także pomożemy wdrożyć ewentualne nakazy pokontrolne PIP.

5. Analiza stanu BHP.

Na początek współpracy dokonamy analizy dokumentacji i ogólnej sytuacji BHP w Państwa firmie. Sprawdzimy posiadaną dokumentacje i zaproponujemy ewentualne zmiany mające na celu poprawę i usprawnienie BHP w firmie. W trakcie współpracy będziemy na bieżąco monitorować sytuacje BHP w Państwa firmie.