POLSKA: Wakacyjne zakazy ruchu.

Od dnia 29 czerwca 2018 r. do 2 września 2018 r. w Polsce trwać będ? weekendowe ograniczenia w ruchu dla pojazdów ciężarowych o DMC przekraczaj?cej 12 ton, z wył?czeniem autobusów. Zakaz obowi?zuje w dniach:

  • w pi?tek w godz. 18:00-22:00,
  • w sobotę w godz. 08:00-14:00,
  • w niedzielę w godz. 08:00-22:00.

Więcej informacji oraz odstępstwa od zakazów znajd? Państwo TUTAJ.