POLUZOWANE NORMY CZASU JAZDY KIEROWCÓW


Od dnia 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r. na terenie Polski wprowadzono następuj?ce odstępstwa:
• Dzienny czas prowadzenia wydłużono do 11 godzin (wcześniej 9 lub 10)
• tygodniowy czas prowadzenia pojazdu wydłużony do 60 godzin (wcześniej 56)
• dwutygodniowy czas prowadzenia wydłużony do 96 godzin (wcześniej 90 godzin)
• maksymalny czas prowadzenia bez przerwy wydłużono do 5,5 godziny (wcześniej 4,5 godziny)
• możliwość wykorzystania regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie.

Odstępstwa obowi?zuj? w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, jednak na odcinkach drogowych po stronie Polski.

Wykorzystanie tych odstępstw należy opisać na odwrocie wykresówki lub wydruku. Należy się przy tym powołać na Artykuł 14, Ustęp 2 rozporz?dzenia 561/2006 (EC).

Źródło