Przedsiębiorco – o tym musisz pamiętać. Obowiązkowe oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych.

Przypominamy o konieczności przedkładania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych oraz informacji o średniej arytmetycznej zatrudnionych kierowców.
Do 31 marca corocznie przedsiębiorca przedkłada organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

a) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

b) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Poniżej link do dokumentu ze wzorem oświadczenia o ilości osób zatrudnionych, który należy przesłać do odpowiedniego organu:

WZÓR WERSJA PAPIEROWA: https://localhost:8888//wp-content/uploads/2024/03/oswiadczenie-o-liczbie-zatrudnionych-2023.pdf

*Powyższe obowiązki NIE DOTYCZĄ przewoźników działających na podstawie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne ‼

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy.
Zadzwoń lub napisz!
tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
biuro@localhost:8888