UE: Zmiany w sprawie delegowania pracowników.

Dyrektywa o delegowaniu pracowników zostanie zaktualizowana za spraw? głosowania, gdzie było 456 głosów za, 147 przeciw oraz 49 wstrzymuj?cych.

Nowelizacja i zawarte w niej zmiany były zapowiadane już dużo wcześniej. Teraz zasady równej płacy za dan? pracę staj? się faktem.

Każde Państwo należace do Unii Europejskiej ma dwa lata, aby nowe przepisy wdrożyć do prawa krajowego oraz wprowadzić je w życie.

Założenia dyrektywy o delegowaniu pracowników:

  • Pracownika delegowanego obejmować będ? przepisy państwa przyjmuj?cego (wynagrodzenie oraz regulacje z układów zbiorowych).
  • Delegacja trwać będzie mogła maksymalnie do 12 miesięcy z możliwości? przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Po tym czasie pracownik objęty będzie całości? przepisów prawa pracy kraju przyjmuj?cego.
  • Szersza współpraca krajów członkowskich UE ma doprowadzić w rezultacie do skuteczniejszej ochrony pracowników przed oszustwami i wyzyskiwaniem.

Transport międzynarodowy do czasu wejścia w życie Pakietu Mobilności będzie objęty obecn? dyrektyw? o delegowaniu pracowników.