Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie w najbliższe dni 16-19.04.2022 r.

Tachoinfo przypomina!

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie:

16.04.2022 r. Sobota

Austria 11:00-15:00 (na Inntalautobahn A 12 i Brennerautobahn A 13 w kierunku Włoch)
Austria 15:00-24:00
Francja 22:00-24:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę oraz krajów s?siednich – wył?czaj?c Rosję i Białoruś, odstępstwa od zakazów obowi?zuj? także w zwi?zku z wykryciem ognisk ptasiej grypy – należy sprawdzać szczegółowe informacje w tym zakresie)
Luksemburg 21:30-24:00 (kierunek Francja)
Luksemburg 23:30-24:00 (kierunek Niemcy)
Węgry 22:00-24:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)
Włochy 09:00-16:00
Chorwacja 15:00-23:00
Polska 18:00-22:00

17.04.2022 r. Niedziela 

Austria 00:00-22:00
Chorwacja 14:00-23:00
Czechy 13:00-22:00
Francja 00:00-24:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę oraz krajów s?siednich – wył?czaj?c Rosję i Białoruś)
Luksemburg 00:00-24:00 (w kierunku Francji)
Luksemburg 00:00-21:45 ; 23:30-24:00 (w kierunku Niemiec)
Niemcy 00:00-22:00 (zwolnione transporty do ośrodków szczepień oraz brak zakazu dla transportów humanitarnych na Ukrainę) 
Słowacja 00:00-22:00
Słowenia 08:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)
Szwajcaria 00:00-24:00
Węgry 00:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)
Włochy 09:00-22:00
Liechtenstein 00:00-24:00
Polska 08:00-22:00

18.04.2022 r. Poniedziałek

Austria 00:00-22:00
Chorwacja 14:00-23:00
Francja 00:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę oraz krajów s?siednich – wył?czaj?c Rosję i Białoruś, odstępstwa od zakazów obowi?zuj? także w zwi?zku z wykryciem ognisk ptasiej grypy – należy sprawdzać szczegółowe informacje w tym zakresie)
Luksemburg 00:00-21:45 
Węgry 06:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)
Włochy 09:00-22:00
Słowacja 00:00-22:00  (nie dotyczy wszystkich samochodów ciężarowych, należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami danego kraju)
Słowenia 08:00-22:00 (zakaz nie dotyczy transportów humanitarnych na Ukrainę)
Szwajcaria 00:00-24:00 (nie dotyczy Ticino)
Liechtenstein 00:00-24:00
Czechy 13:00-22:00
Niemcy 00:00-22:00 (zwolnione transporty do ośrodków szczepień oraz brak zakazu dla transportów humanitarnych na Ukrainę) 
Polska 08:00-22:00

19.04.2022 r. Wtorek

Włochy 09:00-14:00