Zniesie zakazu ruchu

Słowacja, Włochy, Niemcy oraz Hiszpania znosz? świ?teczne zakazy ruchu.

SŁOWACJA

Zwolnienie z zakazu ruchu obowi?zuje w dniach 2 i 5 kwietnia 2021. Zwolnienie ma zastosowanie do wszystkich samochodów ciężarowych przyjeżdżaj?cych na terytorium Republiki Słowackiej z niektórych krajów s?siednich, których przeznaczenie (np. siedziba firmy lub miejsce rozładunku) znajduje się na terenie Republiki Słowackiej, poruszaj?cych się po autostradach, drogach dla pojazdów mechanicznych, drogach klasy I i drogach ruchu międzynarodowego.

WŁOCHY

Zwolnienie z zakazu ruchu obowi?zuje 28.03 oraz od 2 do 6 kwietnia. Zwolnienie dotyczy pojazdów służ?cych do przewozu rzeczy o masie całkowitej powyżej 7,5 tony poruszaj?cych się po drogach pozamiejskich.

NIEMCY

Kraje zwi?zkowe zniosły zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta od 1 do 5 kwietnia 2021. Dotyczy to wszystkich rodzajów przewozów i puste przejazdy. Szczegóły przesyłamy w tabeli.

HISZPANIA

Od 26.03 do 5.04.2021 zawieszony zostaje zakaz ruchu pojazdów DCM powyżej 7,5t, pojazdów specjalnych i pojazdów wymagaj?cych dodatkowego zezwolenia na poruszanie się. Utrzymane zostaj? ograniczenia dotycz?ce przewozów towarów niebezpiecznych (ADR), a także zakazy na drogach prowincji Nawarra w kierunku Francji i na drodze N-230 w Huesca. Pełna lista objętych zakazami dróg znajduje się tu.